Họ và tênNgày sinhChức vụ
Đỗ Thị Lan Hương 1/15/1974Tổ trưởng Hành chính
Nguyễn Thị.Thu Huyền 5/19/1984Nhân viên Kế toán
Nguyễn Thị Hảo19/08/1982Nhân viên Kế toán
Nguyễn Thị Lựu8/23/1982Nhân viên thiết bị
Nguyễn Thị Thu Hương2/1/1993Nhân viên Y tế
Nguyễn Hữu Hùng7/5/1973Nhân viên Bảo vệ
Nguyễn Thị Hạnh2/12/1974Nhân viên Tạp vụ
Nguyễn Thị Hường6/5/1977Nhân viên Tạp vụ