Họ và tênNgày sinhChức vụTrình độMônĐịa chỉ Email
Đỗ Thị Lan Hương 15/01/1974Tổ trưởngĐHKế toándothilanhuongc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị.Thu Huyền 19/05/1984Nhân viên Kế toánĐHKế toánnguyenthithuhuyenc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Hảo19/08/1982Nhân viên Kế toánĐHKế toánnguyenthihaoc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Lựu23/08/1982Nhân viên thiết bịĐHVật lýnguyenthiluuc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Hương01/02/1993Nhân viên Y tếTrung cấpY tếnguyenthithuhuongc3ndd93@bacninh.edu.vn
Nguyễn Hữu Hùng05/07/1973Nhân viên Bảo vệ   
Nguyễn Thị Hạnh12/02/1974Nhân viên Tạp vụ   
Nguyễn Thị Hường05/06/1977Nhân viên Tạp vụ