Họ và tênNgày sinhChức vụTrình độMônĐịa chỉ Email
Trần Trọng Cương09/02/1978Tổ trưởngThsAnhtrantrongcuongc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Lợi13/03/1977Tổ phóThsAnhnguyenthiloic3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Mai Hoa 13/06/1974Giáo viênĐHAnhnguyenthimaihoac3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Hương08/01/1975Giáo viênĐHAnhnguyenthihuongc3ndd75@bacninh.edu.vn
Bùi Lan Hương13/03/1977Giáo viênĐHAnhbuilanhuongc3ndd@bacninh.edu.vn
Trần Thi Hải Yến02/09/1978Giáo viênĐHAnhtranthihaiyenc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Hường02/12/1979Giáo viênThsAnhnguyenthihuongc3ndd79@bacninh.edu.vn
Hoàng Thị Thanh Hiền21/06/1983Giáo viênĐHAnhhoangthithanhienc3ndd@bacninh.edu.vn
Phạm Thị Hương28/10/1984Giáo viênĐHAnhphamthihuongc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Minh Tú10/12/1984Giáo viênĐHAnhnguyenthiminhtuc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Tám14/06/1977Giáo viênThsAnhnguyenthitamc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Minh Phương14/12/1979Giáo viênThsKTCNnguyenminhphuongc3ndd@bacninh.edu.vn